Istnieje ścisły związek pomiędzy jakością pracy człowieka a temperaturą panującą w jego bezpośrednim otoczeniu. Udowodniono, że wysokie temperatury sprzyjają występowaniu wypadków. Optymalną temperaturą jest temp. 20 st c. Gdy jest zbyt gorąco spada wydajność umysłowa i rytm pracy. Nowoczesne urządzenia klimatyzacyjne pozwalają na wytworzenie czystego, zdrowego i świeżego powietrza, usuwając z niego nadmiar wilgoci i zapobiegając pojawieniu się pleśni.

Reasumując klimatyzacja poprawia samopoczucie, zwiększa aktywność i kondycję, pozwala stworzyć warunki z odpowiednią temperaturą i wilgotnością, w których użytkownik czuje się jak najlepiej.