Każdy budynek wymaga dostarczenia energii cieplnej do pomieszczeń, w celu zapewnienia w nich odpowiednio wysokiej temperatury. Temperatura ta powinna być na tyle wysoka, aby zapewniać komfort cieplny osobom przebywającym w pomieszczeniach. Ciepło do pomieszczenia można dostarczać na różne sposoby. Przede wszystkim można to zrobić miejscowo lub centralnie.


Ogrzewanie miejscowe polega na ustawieniu źródła, bądź źródeł, ciepła w pomieszczeniu, które chcemy ogrzać. W tym przypadku ciepło nie powinno wydostać się poza ogrzewane pomieszczenie, a więc, w przypadku kilku pomieszczeń, każde z nich musi mieś swoje własne, niezależne źródło ciepła.

 

Ogrzewanie centralne polega na jednoczesnym ogrzewaniu wielu pomieszczeń z jednego źródła ciepła umiejscowionego w jednym z nich lub w miejscu zlokalizowanym poza nimi (najczęściej jest to pomieszczenie gospodarcze, tzw. kotłownia). W przypadku tym odbywa się więc sterowana dystrybucja ciepła po całym domu lub jego części. Centralne ogrzewanie składa się z :

źródła ciepła jest to najczęściej piec (tzw. kocioł c.o.), w którym, w procesie spalania, następuje odebranie energii zakumulowanej w paliwie. W budownictwie jednorodzinnym wykorzystuje się różne rodzaje paliwa, do których należą m.in. węgiel kamienny, ropa naftowa, gaz ziemny, olej opałowy, LPG, biomasa, biogaz. Ogrzewanie centralne może być również zasilane elektrycznością, z wykorzystaniem tzw. elektrycznego pieca akumulacyjnego, który wytwarza ciepło z wykorzystaniem elektryczności i przekazuje je materiałowi akumulującemu.


systemu rozprowadzania (dystrybucji) ciepła– wytworzone ciepło musi przedostać się z pieca, w którym zostało wytworzone, do pomieszczeń które mają zostać ogrzane. Odbywa się to za pomocą specjalnych kanałów powietrznych (stosowanych w przypadku gdy medium grzewczym jest ciepłe powietrze) lub rur (stosowanych w przypadku gdy medium grzewczym jest ciecz- najczęściej woda). Kanały powietrzne lub rury rozchodzą się po całym domu, na drodze piec-ogrzewane pomieszczenia, tworząc instalację grzewczą.


elementów przekazujących ciepło do pomieszczenia– Ciepło dostarczone do pomieszczenia systemem dystrybucji musi zostać temu pomieszczeniu przekazane. Elementy temu służące można więc traktować również jako końcową część systemu rozprowadzania ciepła. Dzięki nim medium grzewcze ulega schłodzeniu, a, pobrane od niego ciepło, służy zwiększeniu temperatury w pomieszczeniu. W przypadku instalacji cieczowych elementami takimi są grzejniki (kaloryfery). Są to stalowe lub żeliwne wymienniki ciepła, instalowane w pomieszczeniach w miejscach narażonych na wychłodzenie. W przypadku instalacji powietrznych elementami takimi są kratki grzewcze, którymi gorące powietrze dostaje się do pomieszczenia.

Cieczowe centralne ogrzewanie polega na obiegu medium grzewczego na trasie kocioł-grzejniki. W przypadku małych instalacji może być to obieg samoczynny (tzw. grawitacyjny). Rozwiązanie to jest jednak rzadko stosowane. W przypadku większych instalacji (dłuższej drugi od kotła do grzejników) stosuje się obiegi wymuszone, wykorzystujące pompy obiegowe, zasilane elektrycznością.